Het is onhygiënisch, stinkt en ziet er onverzorgd uit: afval op straat. Ondergrondse containers zijn een prachtige oplossing, maar die graaf je niet zomaar even in. De gemeente Amsterdam vroeg MapXact te helpen zoeken naar geschikte locaties

Zelfs in de Tweede Kamer ligt het onderwerp geregeld op tafel: het afval in Amsterdam. Juist in de hoofdstad van ons land, waar het altijd druk is en veel toeristen komen, zie je vaak vuilnis op straat. De gemeente zoekt al jaren naar goede plekken voor afvalcontainers. Maar zelfs onder de grond is de ruimte beperkt vanwege de vele kabels, leidingen, oude bomen en kademuren. ‘Zomaar’ ergens graven brengt teveel risico’s met zich mee.

Daarom schakelde de gemeente Amsterdam MapXact in. Met mobile mapping brengen we eerst bovengronds locaties in kaart die geschikt zijn voor containers. Vervolgens maken we met grondradaronderzoek een scan tot vier meter onder de grond om te zien of er ruimte is en wat de gevolgen zijn van graven op die plek. Momenteel zijn we druk met het doorontwikkelen van de techniek, zodat we in de nabije toekomst ook rekening kunnen houden met bijvoorbeeld fundatieresten, hoge waterstand en boomwortels. 

De voordelen op een rij:
- Geschikte locaties voor afvalcontainers in kaart, zowel boven als onder de grond
- Exact in beeld wat graven op een bepaalde plek met zich meebrengt
- Gericht en efficiënt plannen en begroten van het project
- Voorkomen van schade en de daarbij behorende kosten
- Een bijdrage aan het oplossen van het afvalprobleem in Amsterdam

Markt

Ondergrondse infrastructuur

Klant

Amsterdam

Locatie

Amsterdam Centrum

Datum gereed

29 / 12 / 2016

Metingen

Ondergronds