De derde stoeptegel van links? Daaronder ligt op drie meter diepte een kabel met een diameter van 1,12 meter. MapXact maakt de positie van leidingen en kabels volledig visueel door beelden van onder én boven de grond te combineren in één 3D-film. Zo hielpen we Nuon aan cruciale informatie om storingen te voorkomen.

In Velsen-Noord voorziet Nuon Tata Steel van energie. Het is van groot belang dat hier niets stilvalt en dus is het zaak alle leidingen en kabels helder in beeld te hebben. Nadat een groot pand was verwijderd, vroeg Nuon MapXact de ondergrondse situatie van de tienduizend vierkante meters braakliggend terrein inzichtelijk te maken.

Met mobile mapping en grondradaronderzoek brachten we alle assets boven en onder de grond in beeld. Vervolgens combineerden we deze twee werelden in één overzichtelijk 3D-beeld. Zo werd in een oogopslag zichtbaar hoe de omgeving er boven- en tegelijk ondergronds uitziet. Tot in detail! 

De voordelen op een rij:
- Leidingen en kabels exact in beeld, tot op de centimeter nauwkeurig wat betreft locatie, diepte en diameter
- Voorkomen en gericht oplossen van storingen
- Voorkomen van schade bij bouwwerkzaamheden
- Gehele terrein visueel in kaart door de combinatie van beelden van onder én boven de grond
- 3D-film maakt kennis van of ervaring met kaartlezen overbodig; je ziet de situatie direct zoals die is

Markt

Ondergrondse infrastructuur

Klant

Nuon

Locatie

Velsen-Noord

Datum gereed

01 / 05 / 2016

Metingen

Bovengronds
Ondergronds